Jens Kihl: Den stridsynte
Foto: Erik Waatland

Jens Kihl: Den stridsynte

Om du veit éin ting om Aasmund Olavsson Vinje, då veit du dette: Han var tvisynt. Han var så tvisynt at det er eit under at han greidde å setje den eine foten framfor den andre når han var ute på litteratur.