Aasen og Vinje – frå avstand til nært venskap
Foto: Alv Reidar Dale / Uniform

Aasen og Vinje – frå avstand til nært venskap

Aasmund Olavsson Vinje har fått velfortent ord på seg for å vere den første som gjorde nynorsken til allment bruksmål.

Artikkelen er skriven av forfattar Dagfinn Worren og publisert etter avtale.