Vesaas-foredraget 2018
Foto: Lom kommune

Vesaas-foredraget 2018

Utdrag frå Tustar før Tusten. Botolv Bufast og andre forgjengarar for Mattis i forfattarskapen til Tarjei Vesaas.

Masteroppgåve i allmenn litteraturvitskap av Rita Mundal, Universitetet i Oslo 2018.

Les heile utdraget her