Morten Søberg: Vinje, Telemark (ei reiseskildring)
Foto: Pernille Blåfjell Walvik / Samlaget

Morten Søberg: Vinje, Telemark (ei reiseskildring)

Morten Søberg var i Vinje og leita fram essayistiske tankegangar om kultur og nynorsk. Med i rekkja av nye tekstar er også historia om Vinjerommet på Gran, staden der Vinje døydde i 1870.