Morten Søberg: Vinje, Telemark (ei reiseskildring)
Foto: Pernille Blåfjell Walvik / Samlaget

Morten Søberg: Vinje, Telemark (ei reiseskildring)

Morten Søberg har vore i Vinje og leita fram essayistiske tankegangar om kultur og nynorsk.