Livstavle for A.O. Vinje 1776–1932
VinjestogaFoto: Gunnar A. Monrak

Livstavle for A.O. Vinje 1776–1932

Publisert første gongen komplett i Ottar Grepstad: Vinje-bibliografien. Skrifter av og om A.O. Vinje 1843–2016, Nynorsk kultursentrum 2017.

Les heile teksten her