Jens Kihl: Den stridsynte
Foto: Erik Waatland

Jens Kihl: Den stridsynte

Om du veit éin ting om Aasmund Olavsson Vinje, då veit du dette: Han var tvisynt.