Jørgen Mathisen: Vinjerommet på Gran
Foto: Enkesetet Sjo på Gran, 1944

Jørgen Mathisen: Vinjerommet på Gran

Vinje døydde i 1870, i Vinjerommet på Gran. Journalist Jørgen Mathisen har skrive ei familiehistorie om korleis to generasjonar Mathisen har teke vare på dette kulturminnet.