Dagfinn Worren: Aasen og Vinje – frå avstand til nært venskap
Foto: Alv Reidar Dale / Uniforum

Dagfinn Worren: Aasen og Vinje – frå avstand til nært venskap

AASMUND OLAVSSON Vinje (1818–1870) har fått velfortent ord på seg for å vere den første som gjorde nynorsken til allment bruksmål. Han bygde seg opp til ein vidgjeten skribent som hovudstadsmedarbeidar for Drammens Tidende i tida frå 1851 til 1859.