Dølen på engelsk
Foto: Bente Dyreborg-Carlsen

Dølen på engelsk

Englandsopphaldet til Vinje frå 1862-63 var første lekken i ei planlagd internasjonalisering.