Dølen på engelsk
Foto: Bente Dyreborg-Carlsen

Dølen på engelsk

Englandsopphaldet til Vinje frå 1862-63 var første lekken i ei planlagd internasjonalisering. Framtidsplanane hans var alt på plass; først Storbritannia og dinest Amerika. Ei tid fabulerte han også om å læra seg fransk.