Benedicte Maurseth: Indre «korrespondance»
Foto: Anders Bergesen

Benedicte Maurseth: Indre «korrespondance»

«Si' det gange gale, só blei det fór stort ansvar på ókkón!» Aasmund høyer orda koma høgt or munnen sin. Det går nok gale, det må det gjera, tenkjer han.