Vinje-senteret reiser seg

Vinje-senteret reiser seg

Den fysiske konstruksjonen av Vinje-senteret er godt i gang. Bygginga tok til etter oppstartsmøte med alle involverte partar 14. august.

Det er mange hendar og mange hovud med i utviklinga av eit nytt forskings- og formidlingssenter. Her er gjengen som er involvert i sjølve bygginga av senteret. Frå venstre: Merete Rønhaug - Malnes og Endresen, Hilde Fjalestad - AL Høyer, Hans Kristian Lundsett - Erichsen og Horgen, du, meg, Henrik Hille - Hille og Strandskogen, Martin Larsen - Dommersnes og Larsen, Jan-Reidar Vinjerui Berge - Dommersnes og Larsen, Vidar Valhovd - Dyrud elektro, Bjørn Haugarne - Haugarne maskin service, John Helgeland - A. Helgeland betong, Audun Helgeland - AS. Helgeland betong.

 

Bygginga er venta å halde fram til hausten 2020, og senteret er planlagt opna hausten 2021.