Presentasjon av dagleg leiar 11. oktober

Presentasjon av dagleg leiar 11. oktober

11. oktober blir den nytilsette dagleg leiaren for Vinje-senteret presentert på eit pressemøte.

Pressemøtet finn stad onsdag 11. oktober kl. 13.00 på kommunehuset i Åmot.

På pressemøtet deltek den nytilsette daglege leiaren for Vinje-senteret, ordførarar Jon Rikard Kleven i Vinje kommune og direktør i Nynorsk kultursentrum Ottar Grepstad.