Arrangement: Å skrive om krig

Arrangement: Å skrive om krig

Vinje bryggeri 22. februar kl. 19.00-20.00
I romanen Kvit bok mørk vinter har Eirik Ingebrigtsen skrive om ein 14-åring og korleis han opplever såra etter krigen i Kosovo. Erlend Kaasa skriv i romanen Livius om krig med utgangs-
punkt i ein soldat. Saman med samtaleleiar Kjersti Rorgemoen utforskar dei kva krig er i røynda og i romanen.