Vinjestoga opnar for publikum

Foto av Vinjestoga.
Vinjestoga. Foto: Kristin Person

Velkomen til husmannsplassen der  Aasmund Olavsson Vinje  vaks opp!

I Vinje stoga  kan du  høyre omvisar  Anne T.  Romtveit  fortelje om den store norske  diktaren og journalisten sitt  innhaldsrike liv og virke.   

Opningstider:  
Torsdag– sundag kl. 12.00-17.00, frå 25. juni t.o.m. 15.  august. 
OBS! Stengt laurdag 25. juli.

Det skal vere trygt for alle å vitje Vinjestoga. Vi ber difor om at gjestene våre fylgjer desse smittevernråd:  

  • Betaling kun med kort
  • Gjester må registrere seg med namn, telefon og e-post for smittesporing.  
  • Vask hendene med desifiseringsmiddel  før  du går inn, og når du kjem ut att.
  • Hugs å halde god avstand mellom  gjester og  omvisar. 
  • Vi kan ha opp til fire  gjester  inne i  stoga  på same  tid. Avtal nærare med omvisar på staden, t.d. dersom det er små born med.  
  • Ikkje gå inn dersom du kjenner deg sjuk. Du er hjarteleg velkomen attende. 
  • Fylg elles retningslinjer formidla på staden.