Omvising i Vinjestoga

Omvising i Vinjestoga får du av vertane på Vinjesenteret i sommarsesongen. For omvising ellers i året, ta kontakt. Du parkerar på Vinjesenteret og kjøper billetten der.

I tillegg til den ordinære omvisinga kan ein tinge omvising med Aasmund Nordstoga eller Anne T. Romtveit. Omvising med Aasmund og Anne kan du også tinge utanom sesong.

Aasmund Nordstoga

Aasmund Nordstoga syng og fortel om livet til Aasmund Olavsson Vinje. 

Anne T. Romtveit

Anne T. Romtveit frå Vinje formidlar livssoga til Aasmund Olavsson Vinje på nært og levande vis, slik ho har gjort i mange sesongar. 

Ho fortel om Aasmund sine nære band til foreldre og syskjen, om skulegang og arbeidsliv, reiser, kjærastar og mangel på dette. 

For meir informasjon om innhaldet i omvisinga kan du kontakte Anne på telefon 906 16 209.