Informasjonskapslar og personvern

Personopplysningar er opplysingar som kan koplast til deg som person. Denne personvernerklæringa handlar om korleis Nynorsk kultursentrum samlar inn og brukar informasjon om brukarane av nettstadene til organisasjonen.

Som eigar av denne nettstaden registrerer Nynorsk kultursentrum korleis brukarane nyttar tenesta. Vi legg vekt på å følgje intensjonane i personopplysningslova og lagrar ikkje informasjon som kan sporast tilbake til enkeltpersonar, med mindre brukaren har førespurt ein spesifikk funksjon som fordrar bruk av personopplysingar. Dette kan vere påmelding til nyheitsbrev og kjøp av billettar.

Nynorsk kultursentrum eig og driv nettstadene nynorsk.no, aasentunet.no, haugesenteret.no, vinjesenteret.no, allkunne.no, festspela.no, poesifestivalen.no, litteraturdagane.no, handlenett.no og tunkatten.no. Denne personvernerklæringa gjeld for bruk av desse nettstadene og tilknytte tenester.

Stiftinga Nynorsk kultursentrum (organisasjonsnummer 976 013 263) ved ansvarleg redaktør, som er direktøren i Nynorsk kultursentrum, er behandlingsansvarleg for behandling av personopplysingar.

Dersom du har spørsmål om personvernopplysingar,  kan du ta kontakt med ansvarleg redaktør av nettstaden.