Grann

er eit adjektiv som i hovudsak tyder tynn...

(adjektiv)
er eit adjektiv som i hovudsak tyder tynn eller spinkel, og det kan då både gjelda både ting og levande skapningar. Ordet kjem opphavleg frå norrønt, der det heitte grannr, så det er så rotnorsk som det går an. Overført kan det også brukast om spinkle lydar eler røyster. Det å vera grann i målet er såleis eit vanleg uttrykk mange stader.