Vegar vidare for språksamlingane og Norsk Ordbok

Brev frå Nynorsk kultursentrum til Universitetet i Oslo 19. februar 2015

Sonderingsmøtet mellom Universitetet i Oslo, Høgskulen i Volda og Nynorsk kultursentrum i Ivar Aasen-tunet 25.11.2014 munna ut i eit gjensidig, positivt ønske om vidare dialog. Når vi ikkje har høyrt noko meir, reknar vi med at Universitetet i Oslo har det de treng frå oss. Nynorsk kultursentrum vil med dette brevet oppdatere Universitetet i Oslo om arbeidet i ordboksgruppa og korleis Nynorsk kultursentrum på grunnlag av drøftingane i gruppa meiner saka kan løysast.

Last ned og les heile brevet her