Tilleggsfråsegn om språk i Vestlandsregionen

Tilleggsfråsegn om språk i Vestlandsregionen

Nynorsk kultursentrum viser til brev til alle tre fylkeskommunane 2.10.2016 og brev frå Nynorsk Forum 13.10.2016. I denne tilleggsfråsegna presiserer vi nokre moment:
– Vestlandsregionens språkpolitiske rolle og makt
– Behov for eit tillegg på side 2 i intensjonsplanen
– Språkspørsmålet må avklarast før fylkeskommunane konkluderer overfor regjeringa

Du kan laste ned og lese heile fråsegna her (pdf)