Høyringsfråsegn om tilskotsordning for vekeaviser
Styreleiar Lodve Solholm i Nynorsk kultursentrumFoto: Ivar Aasen-tunet, Anders Aanes

Høyringsfråsegn om tilskotsordning for vekeaviser

Styret i Nynorsk kultursentrum drøfta i møte 13. juni 2014 utgreiinga frå Medietilsynet om tilskot til vekeaviser. Vi framhevar i denne høyringsfråsegna prinsippet nynorsk, kvalitetskravet og plassering av ordninga.