Grunnlova på tidsmessig bokmål og nynorsk

Brev frå Nynorsk Forum til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Grunnlova på tidsmessig bokmål og nynorsk
Nynorsk Forum er eit samarbeidsorgan for nynorske institusjonar, organisasjonar og bedrifter. Med sine 17 underskrifter oppmodar Nynorsk Forum Stortinget til å vedta Grunnlova på nynorsk og bokmål i tråd med framlegga frå Graver-utvalet.

 

Les brevet frå Nynorsk Forum til kontroll- og konstitusjonskomiteen her.