Lysingar.

___

Paa F. Beyers forlag

i Bergen er udkommet og faaes i alle boglader. Andreas Austlids a b c-bok utgjevi med statshjelp. Pris 25 Øre.

 

Hjaa alle bokhandlarar er å få:

Norsk eller dansk-norsk?

Svar til Bjørnson fra Arne Garborg. Pris 20 øre. porto 5 øre.

Mons Litleré – Bergen.

 

Hjå alle bokhandlarar er å få:

Blokkur.

Fire skisser av J. E. Maakestad.

Pris 25 Øre, porto 5 øre.

Mons Litleré – Bergen.

 

Hjå alle bokhandlarar er å få:

Små-stubbar,

I-II-III-IV, inneheld framifrå morosam lesnad. Kvar samling kostar 50 øre.

Mons Litleré – Bergen.

 

Hjå alle bokhandlarar er å få:

Aug. Steinhamar:

Fuglar.

Pris 50 øre, porto 5 øre.

Mons Litleré – Bergen.

 

Hjå alle bokhandlarar er å få:

Nybrot.

Forteljing av Jens Tvedt.

Pris 1.25, indb. 1.80.

porto 15 øre.

Arne Garborg skriv: ”Nybrot” – det er ei bok, som der er noko ved. Ikkje berre målet e framifrå, men der er form, fast og klår form; Jens Tvedt er ingen dilettant lenger. Der er store stykkje av boki, som er full kunst”.

”Berg. Tid.” skriv: ”Nybrot” er ubestridelig en af de bedste bondenoveller, vor literatur har at opvise”.

Mons Litleré – Bergen.

 

Fedraheimen – 75 Øre Fjordungaare – Tynnset, Østerdalen.

Vestmannen – 65 Øre Fjordungaare – Volden, Sunnmør.

Nordmannen – 75 Øre Fjordungaare – Grimstad.

Dag (Ungdomsblad) – 1 Krune Halvaare – Namsos.

Nora (Maanadsskrift) – 1 Krune Aare – Skien.

Sysvorti (Barneblad) – 1 Krune Aare – Grimstad

_____________________________________________________