Fedraheimen.


Fedraheimen krev heil Ratt aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing  til  Utklypp o. s. v.

Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag. Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Møllergata 15 II , Kristiania.
 
Send til Amerika kostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret.Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.Højskolemøde

holdes ved Telemarkens Højskole 4de og 5te Januar Kl. 10 Form. Fremmede Talere ventes.
Adgang til Dækkelse af Reiseudgifter for disse 25 Øre. Mødet holdes i Seljords Kommunelokale.
 
(D. 33423).

V. Ullmann .