Det Norske Samlaget, udatert

Olav Bjørgum fra XXX Sdjørdalen og Andr. Hølaas for at gjøre Besøg

 

Sidstnævnte derhos for at paaskynde Arbejdet med Gjennemsyn af Lauvduskar,som det var godt at faa under Pressen en af de første dager.

Vedlægger et Par Stykker, som det var Tanken at tage ind.

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]