Ottar Grepstad
Ottar GrepstadFoto: Sunniva Lund Osdal

Tor Jonsson-foredraget

Når:
Kvar:
Tor Jonsson-stugu, Lom
Vaksen
50
Kjøp billettar

Direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum held foredrag om Vinje og Jonsson

Foredraget har tittelen Journalistane Tor Jonsson og A.O. Vinje på kritisk avstand. Arrangør: Diktardagar 2018