Olav Vesaas: Foredrag om Vinje

Når:
Kvar:
Maridalen kirke, Oslo

Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad: Vinje-songar Kaffi og kaker på kyrkjebakken Tilskiparar: Maridalen menighet og Oslo Mållag