111 perspektivskisse bygningar 20160212-1fargekorr.jpg

Grunnsteinsnedlegging Vinje-senteret

Når:
Vaksen
Gratis

13.00 Rådsordførar (vara) Nynorsk kultursentrum Hege Lothe ynskjer velkomen

 Ordførar i Vinje kommune Jon Rikard Kleven held tale

13.10 Forfattar Ottar Grepstad: Historier langs vegen til Vinje-senteret

13.30 Musikar Aasmund Nordstoga framfører songar frå Vinje

14.00 Forfattar Oda Malmin held tale

14.15 Journalist Espen Moe Breivik held tale

14.30 Forfattar Oda Malmin og journalist Espen Moe Breivik legg ned grunnsteinen

Takk for oppmøte og fotografering