Fritenkaren Vinje - eit program om religiøsitet og tru hos A.O. Vinje

Når:
Kvar:
Mariakirken, Gran

Hans Erik Raustøl og Ragnar Torbergsen. Arrangør: Hadeland kirkeakademi