Vesaas, Olav foto Cappelen Damm.jpg
Foto: Cappelen Damm

Diktaren Vinje

Når:
Kvar:
Presteenkesetet Sjo, Gran

Kulturkveld med diktlesing og foredrag ved Olav Vesaas

Det blir samtale og diskusjon, kake og kaffi.

Arrangør: Hadeland dialekt- og mållag i samarbeid med Presteenkesetet Sjo