Dei nynorske festspela

Når:
-
Kvar:
Ørsta og Volda

Festspeldiktar: Marit Eikemo Arrangør: Nynorsk kultrsentrum / Ivar Aasen-tunet Programmet er i arbeid