Blomar med grav

Når:
Kvar:
Granavollen og Vinjes grav, Gran

Etter blomeseremoni orgelkonsert og diktlesing i Mariakirken Orgelresitasjon: Andrea Maini Tekstresitasjon: Johannes G. Torstveit Musikk av Francisco Correa de Arauxo, Louis Couperin, J.S. Bach og E. Grieg Etter konserten høve til omvising og kaffi på Presteenkesetet Sjo. Arrangør: Hadeland dialekt- og mållag i samarbeid med Kirken i Gran