«Galskab’ er Sandhed, saalænge den bestaar»*

Når:
Kvar:
Nasjonalbiblioteket, Oslo

Historien om FAKE NEWS ved Trond Haugen 17. februar 2017 sendte USAs president Donald Trump ut nok et angrep på amerikanske journalister: «The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!». Hans korstog mot «falske nyheter» fikk Språkrådet til å kåre frasen til årets nyord i 2017. I forbindelse med utstillingen Journalistikken – fridomens sjanger? A.O. Vinje og norsk pressehistorie ser Trond Haugen, litteraturviter og fagansvarlig for utstillingen, nærmere på de falske nyhetenes forhistorie, fra kampene i sensasjonspressen i New York i 1890-årene (The Yellow Press), via mellomkrigstidas Lügenpresse til dagens FAKE NEWS. Hva ville journalisten A.O. Vinje sagt om pressefrihet, sannhet og galskap i dagens situasjon? *A.O. Vinje, Drammens Tidende, 7. januar 1851.