Om Vinjesenteret

Vinjesenteret er eit nasjonalt senter for dikting og journalistikk med utgangspunkt i journalistane og diktarane Aasmund Olavsson Vinje, Aslaug Vaa, Tarjei Vesaas og Halldis Moren Vesaas.

Forteljingar og forteljarar
Forteljingane om oss menneske er mange. Dei er fortalde med ord i skrift eller tale. Nokre har hendt. Andre er dikta opp. Gjestene ved Vinjesenteret får innblikk i kva dikting og journalistikk fortel om og tyder for oss menneske. 

I både munnlege og skriftlege kulturar er forteljinga eit midtpunkt. Den som fortel formidlar både røynda og fantasien, og byggjer kanskje også bru mellom dei. Det er forteljingane, som ein del av kulturen vår, som er utgangspunktet for dette senteret. Forteljingane som pregare senteret mest er dei som er skrivne, anten dei er dikting eller journalistikk. 

Journalistikk
Senteret tek utgangspunkt i den skrivne journalistikken i aviser og på nett, men i formidlinga er det også med døme frå fjernsyn. Dette er det første senteret som fortel om journalistikk allment, og det einaste i Norden som tek utgangspunkt i journalistikk, og ikkje mediebruk eller trykke- eller grafikarfaget. 

Dikting
Med dikting legg vi ved dette senteret vekt på dei skjønnlitterære forteljingane, som kjem i mange former og frå mange stader. Dei dikta forteljingane kan forføre, forundre, forandre og forklare. Vinjesenteret syner fram noveller, romanar og andre forteljingar. Senteret skal fortelje kva skjønnlitteratur tyder for samfunnet.  

Denne teksten er publisert med lisensen CC-BY-SA. Bruk gjerne denne teksten, men skriv at denne sida er kjelda.