Besøk oss

Opningstider og prisar

I samband med situasjonen kring koronaviruset held Vinje-senteret og Vinjestoga stengt til og med 19. juni.

Prisar

Vaksen 100 kr
Barn (0-5 år) Fri
Barn (6-16 år) 50 kr
Student 50 kr
Honnør 70 kr
Familie (barn og 2 vaksne) 220 kr
Grupper (Minimum 15 pers.) 70 kr
Skuleelev (ved skulebesøk) 20 kr
Barnehagebarn* Fri
Prisen inkluderer omvising og vitjing i Vinjestoga
 
Lærarar/assistentar/barnehagepersonale i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.
 
Vi opnar gjerne Vinjestoga for grupper (min. 15 pers.) utanom opningstidene. Då kjem det eit tillegg i prisen på 25,- pr. person.
 
* Tilpassa opplegg for barnehagar med aktivitetar og høgtlesing, kostar kr 20 per barn. 

 

Her finn du oss

Vinje-senteret og Vinjestoga ligg ved E134, mellom Åmot og Haukeligrend, med 1 mil til Åmot og 3 mil til Haukeligrend.

Tilgjenge

  • Parkeringa til Vinjestoga ligg 100 meter frå Vinjestoga
  • Det er ope gjestetoalett på samfunnshuset Vinjar, 200 meter frå Vinjestoga
  • For fribillett for følgjekort for funksjonshemma kontakt oss på post@vinjesenteret.no

Ta kontakt på telefon 41 01 72 55 ved spørsmål

Gruppebesøk

Eit besøk i Vinjestoga inkluderer ei omvising. Ei vanleg omvising varer kring 45 minutt, men det er sjølvsagt problemfritt å få kortare eller lengre omvisingar, dersom det er ønskeleg. Vi tilrår likevel ei omvising på 45 minutt.

 

17. august – 18. juni
Omvising etter avtale på tlf 741 01 72 55 eller post@vinjesenteret.no
 

19. juni – 16. august 
Omvising kvar heile time.

 
Grupper kan gjerne ta kontakt på førehand på telefon 41 01 72 55.

 

Amenities & Other Facilities

OWe want you to be part of our museums, experience its beauty and this is why we offer several ways to let you engage with us to help maintain and develop the museums visitors experience. 

For general questions and questions about accessibility, please email us at info@art&historymuseum.org