Tor Jonsson-foredraget

Når:
Kvar:
Tor-jonsson-stugu, Lom

Direktør Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum om Vinje og Jonsson Arrangør: Diktardagar 2018