ferdavinje_plakat_magne.jpg (1190x668).jpg

Ferda-Vinje m/Magne Skjævesland

Når:
Kvar:
Fjell folkeboksamling, Fjell

Konsert med noko attåt